Menstruační cyklusMENSTRUAČNÍ CYKLUS
Menstruační cyklus je opakující se biologický děj u žen od první menstruace až do přechodu. Je to proces při kterém se tělo ženy připravuje na přijetí oplozeného vajíčka a těhotenství.
Počít a donosit dítě je žena schopna od svých cca 14 do 40 let v tzv. fertilním období. Podle toho jak se organismus ženy vyvíjí ve smyslu změn tělesných, změn pohlavních orgánu a jejich funkce rozeznáváme v životě ženy několik období.