Těhotenské testy - nejrychlejší odpověďTěhotenský test FOR YOU comfort

• exkluzivní a komfortní test typu midstream
• přímá aplikace vzorku - nepotřebujte odběrovou nádobku
vysoká citlivost 20 mlU/ml (zjištění velmi raného stadia těhotenství)
výsledek v co nejrychlejším termínu po oplodnění
přesnost > 99%, vnitrní kontrola funkčnosti
okamžitý výsledek
dlouhá expirační doba
maximální ochrana poškození funkce testu
příbalová informace součástí balení, obal testu splňuje legislativní požadavky
certifikace, CE


Těhotenský test FOR YOU comfort

Těhotenský test FOR YOU comfort představuje mírně inovovanou verzi testu FOR YOU. Liší se pouze vnějším obalem - atraktivní trojúhelníkový tvar krabičky byl nahrazen klasickým (pravoúhlým), jenž se ve větších množstvích lépe skladuje. Z pohledu konečného spotřebitele se jedná o nepodstatný rozdíl.

Vlastní výrobek (těhotenský test) a jeho vlastnosti (včetně ceny) jsou totožné!


objednat for You Comfort


VYSOKÁ CITLIVOST
Parametr citlivosti těhotenských testů je velmi důležitým ukazatelem kvality produktu. Z analytického hlediska platí, že čím nižší číslo, tím větší citlivost testu, neboť test je schopen zjistit nižší koncentraci analytu, v našem případě hCG hormonu.
Citlivost 20 mlU/ml je v současnosti považována za optimální.

VÝSLEDEK V CO NEJRYCHLEJŠÍM TERMÍNU PO OPLODNĚNÍ
FOR YOU je schopen zjistit rané stadium těhotenství již 6.-8. den po oplodnění, neboť teprve v těchto dnech dochází k uložení embrya v děložní sliznici a následné produkci hCG hormonu. Dřívější zjištění počátku těhotenství prostřednictvím těhotenských testů na principu detekce hCG hormonu není možné, i když se lze setkat i s testy slibujícími nemožné.
Vnitrní kontrola funkčnosti - kontrolní proužek Vám umožní přesvědčit se ihned, zdali výsledek je platný


PŘESNOST KVALITNÍCH TĚHOTENSKÝCH TESTŮ SE POHYBUJE MEZI 97 - 99%
Výsledek testu může být ovlivněn následujícími faktory:
• způsobem použití - nedodržením postupu provedení testu
• použitím testu po expirační době - schopnost protilátek díky nimž probíhá test je snížena
• k méně častým příčinám patří - právě probíhající hormonální léčba (může způsobit zvýšenou hladinu tzv. interferujících látek =
hormonálních přípravků, mnohé mohou být na bázi hCG hormonu, který se poté vylučuje močí).
- velký nadbytek tekutin v těle před provedením testu = jednoduchá příčina nižší koncentrace hCG
hormonu v moči, zejména u méně citlivých testů nebo opravdu v počátečním stadiu gravidity může
způsobit falešně negativní výsledek (je vhodné zopakovat test z ranní moči, kdy je hCG hormon na vyšší
"zakoncentrované" hladině).OKAMŽITÝ VÝSLEDEK
FOR YOU je navržen pro zobrazení výsledku v co nejkratším čase = vzdálenost mezi aplikačním místem pro vzorek a výsledkovou zónou je krátká a zároveň dostačující k analýze - během malé chvilky musí totiž dojít k rozdělení všech látek (metabolitů) v moči a specifické vazbě protilátky na hCG hormon společně s vytvořením barevně zbarvené zóny.


DLOUHÁ EXSPIRAČNÍ DOBA
FOR YOU je vždy dodáván nejméně s roční expirací, abychom maximálně zajistili vysokou účinnost produktu.
Patříme k předním českým výrobcům diagnostik na bázi protilátek a můžeme tak zajistit, aby námi dodávané výrobky byly vyráběny v objemech šarží právě tak odpovídajícím spotřebě.


MAXIMÁLNÍ OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ TESTU
FOR YOU je designován tak, aby veškeré úkony spojené s provedením testu (manipulace s testem při vyjmutí z obalu, aplikace vzorku apod.) nemohly narušit funkčnost produktu. Tedy funkční část testu s protilátkami a dalšími reagens je uzavřena v plastovém obalu, který chrání vnitřní část testu před poškozením, vodotěsný hliníkový obal společně s vnitřním absorpčním sáčkem zamezuje kontaktu testu s vlhkostí.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE SOUČÁSTÍ BALENÍ, OBAL TESTU SPLŇUJE LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
Zdravotnické prostředky kategorie IVD (in vitro diagnostics) pro "self testing" musí být vybaveny vhodným obalem. Musí obsahovat kompletní příbalovou informaci s jednoduchým a jasným popisem postupu stanovení.
Těhotenské testy nesmí být dodávány bez patřičného obalu s normou stanoveným popisem.


CERTIFIKACE, CE
FOR YOU je vybaven platnou značkou CE. Tzn. vyhovuje zákonným požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č.453/2004 pro in vitro zdravotnické prostředky - EC Design Examination Certificate.