Ovulační testy - přesně víte kdyOvulační test LH 28

vysoká citlivost 20 mlU/ml (zjištění ovulace - plodných dnů v reálném čase
přesnost > 99%, vnitrní kontrola funkčnosti
okamžitý výsledek
dlouhá expirační doba
maximální ochrana poškození funkce testu
obsahuje kompletní vybaveni pro analýzu vzorku
příbalová informace součástí balení, obal testu splňuje legislativní požadavky
certifikace, CEVYSOKÁ CITLIVOST
Parametr citlivosti ovulačních testů je velmi důležitým ukazatelem kvality produktu. Z analytického hlediska platí, že čím nižší číslo, tím větší citlivost testu, neboť test je schopen zjistit nižší koncentraci analytu, v našem případě LH hormonu. Ovšem situace je poněkud složitější vzhledem ke stálé přítomnosti LH hormonu v průběhu celého menstruačního cyklu - 20 mlU/ml je citlivost, která svědčí o nastupující ovulaci (situaci, kdy koncentrace LH hormonu narůstá oproti dnům neplodným). Ppokud by test byl citlivější, ukazoval by stále pozitivní výsledek a méně citlivý test by naopak nebyl schopen detekce ovulace v čase, kdy opravdu začíná.


PŘESNOST KVALITNÍCH OVULAČNÍCH TESTŮ SE POHYBUJE MEZI 97 - 99%
Výsledek testu může být ovlivněn následujícími faktory:
• způsobem použití - nedodržením postupu provedení testu
• použitím testu po expirační době - schopnost protilátek díky nimž probíhá test je snížena
• k méně častým příčinám patří - právě probíhající hormonální léčba (může způsobit zvýšenou hladinu tzv. interferujících látek =
hormonálních přípravků, mnohé mohou být na bázi LH hormonu, který se poté vylučuje močí).
- velký nadbytek tekutin v těle před provedením testu = jednoduchá příčina zkreslené koncentrace LH
hormonu v moči, (je vhodné omezit příjem tekutin v době před plánovaným testováním), při periodickém
testování je nejlépe analyzovat vzorky denně vždy ve stejnou dobu. Vnitřní kontrola funkčnosti - kontrolní
proužek Vám umožní přesvědčit se ihned, zdali výsledek je platný.


OKAMŽITÝ VÝSLEDEK
LH28 je designován pro zobrazení výsledku v co nejkratším čase = vzdálenost mezi aplikačním místem pro vzorek a výsledkovou zónou je krátká a zároveň dostačující k analýze - během malé chvilky musí totiž dojít k rozdělení všech látek (metabolitů) v moči a specifické vazbě protilátky na LH hormon v určeném koncentračním rozmezí společně s vytvořením barevně zbarvené zóny.


DLOUHÁ EXPIRAČNÍ DOBA
LH 28 je vždy dodáván nejméně s roční expirací, abychom maximálně zajistili vysokou účinnost produktu. Patříme k předním českým výrobcům diagnostik na bázi protilátek a můžeme tak zajistit, aby námi dodávané výrobky byly vyráběny v objemech šarží právě tak odpovídajícím spotřebě.


MAXIMÁLNÍ OCHRANA POŠKOZENÍ FUNKCE TESTU
LH 28 je designován tak, aby veškeré úkony spojené s provedením testu (manipulace s testem při vyjmutí z obalu, aplikace vzorku apod.) nemohly narušit funkčnost produktu = formát testu LH 28 je kazetkový, tedy funkční část testu s protilátkami a dalšími reagens je uzavřena v plastové kazetce, která chrání vnitřní část testu před poškozením. Vodotěsný hliníkový obal společně s vnitřním absorpčním sáčkem zamezuje kontaktu testu s vlhkostí.


OBSAHUJE KOMPLETNÍ VYBAVENÍ PRO ANALÝZU VZORKU
Nedílnou součástí balení LH 28 je kapátko pro aplikaci vzorku, stěží asi budete v okamžiku očekávaného výsledku shánět nezbytné další vybavení.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE SOUČÁSTÍ BALENÍ, OBAL TESTU SPLŇUJE LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
Zdravotnické prostředky kategorie IVD (in vitro diagnostics) pro "self testing" musí být vybaveny vhodným obalem. Musí obsahovat kompletní příbalovou informaci s jednoduchým a jasným popisem postupu stanovení.
Ovulační testy nesmí být dodávány bez patřičného obalu s normou stanoveným popisem.


CERTIFIKACE, CE
LH 28 je vybaven platnou značkou CE. Tzn. vyhovuje zákonným požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č.453/2004 pro in vitro zdravotnické prostředky - EC Design Examination Certificate.