UrineScreen 10 - proužky pro analýzu moči

K čemu je vhodná analýza moči?

Vyšetření moči testovacími proužky patří k základním vyšetřením, s nimiž se pacient setkává v ordinaci praktického lékaře či při příjmu do nemocničního ošetřování. Analýza moči je velmi cenná pro stanovení diagnózy ci sledování průběhu onemocnění a jeho léčby. Poskytuje informace týkající se stavu metabolizmu sacharidů, funkce ledvin, acidobazické rovnováhy a infekcí močových cest.

Vyšetření moči si nyní můžete provést sami v prostředí domova. Diagnostické proužky UrineScreen 10 jsou schváleny pro domácí sebetestování.

Popis výrobku

Diagnostické proužky pro analýzu moči UrineScreen 10 slouží pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení následujících 10 veličin (parametrů v moči):

  1. leukocyty
  2. glukóza
  3. bilirubin
  4. ketony
  5. specifická hmotnost
  6. krev
  7. pH
  8. bílkoviny
  9. urobilinogen
  10. dusitany

Použití

Proužky pro analýzu moči obsahují reagencie imobilizované na pevném nosiči v deseti oddělených zónách na plastové tyčince. Každá zóna slouží pro stanovení hodnoty jedné veličiny. Z jednoho vzorku moči lze tedy najednou určit až 10 parametrů.

Princip testování

Princip testování je založen na reakci reagencií se složkami moči. Výsledkem je různorodé zabarvení jednotlivých komponentů na proužku, které lze následně vyhodnotit dle přiložené barevné škály.

Obsah balení

Každé balení (krabička) obsahuje 10 ks diagnostických proužků.

Určení

Výrobek je schválen pro profesionální použití i pro domácí sebetestování.

Návod

Elektronickou verzi podrobného příbalového letáku s návodem k použití (ve formátu PDF) si můžete stáhnout zde.